Zawód radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest jednym z kilku funkcjonujących w Polsce zawodów prawniczych. Część z nich należy do kategorii tzw. wolnych zawodów (adwokat, radca prawny), inne realizowane są w ramach funkcji publicznych (sędzia, prokurator, komornik). Szczególnym rodzajem wolnego zawodu obejmującego jednocześnie czynności o charakterze publicznym jest zawód notariusza.

Czytaj dalej