Krajowa Administracja Skarbowa

Od 1 marca 2017r. znaczącej zmianie ulegnie system obsługi podatków i podatników w Polsce. Wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1947), której założeniem jest skupienie w ramach jednej instytucji  wszelkich działań związanych z wymiarem i poborem podatków oraz kontrolą podatkową.

Czytaj dalej